Muhammet Ateş, Arş. Gör.( İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ) Image from DB
E-mail atesmuhammet@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60164 
----
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2009