Ulvi Murat Kılavuz, Yrd. Doç. Dr.( Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail murat_kilavuz@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60260 
----
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1999

İslâm Düşüncesinde Dolaylı Fiil ve Davranışlar (Tevlid - Tevellüd) Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 2001

İslâm Kelâmında Kozmolojik Delil (Hudûs - İmkân) Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 2007
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Kelâma Giriş (A. Saim Kılavuz ile birlikte) İSAM Yayınları 2010 191  
  Kelâmda Kozmolojik Delil İz Yayıncılık 2009  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Bölüm Sayfaları    
  Hayati Hökelekli İslâm'a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi Allah'ı Bilmek: Allah (Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile birlikte) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006 ss. 41-59  
             

* Kitap Çevirisi
    Yazar Adı     Kitap     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  İbn Teymiyye Tevhid Risâlesi (er-Risâletü't-Tedmüriyye) İz Yayıncılık 2009  
  Beydebâ Kelîle ve Dimne İz Yayıncılık 2007  
  Şihabüddin Mirzâ ve Burhanüddin Mirzâ Dinleri Tartışmak: Dinlerin Hakikat Anlayışı Üzerine Oturumlar (Reddü'l-hilâf ve faslü'l-ihtilâf) İz Yayıncılık 2005  
  W. Montgomery Watt İslâm'da Siyasal Düşüncenin Oluşumu Birey Yayıncılık 2001  
           

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  The Human Responsibility Problem in Islamic Theology: The Case of Generated Acts (Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile müşterek yayın) The Islamic Quarterly 2006 s. 201-216  
  Küreselleşen Dünyada Din Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002 c. 11 sy. 2 s. 191-212  
               

* Makale Çevirisi
    Yazar Adı     Makale Adı     Dergi     Yayın Yılı      Cilt     Sayı     Sayfa     Link    
  Carl W. Ernst Şettârî Sûfîlik'te Mihne ve Temkin Tavrı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 c. 12 sy. 1 s. 345-364 Link  
  Shlomo Pines Hint Düşüncesi -Özellikle Budist Düşünce-nin Kelâm Doktrinlerindeki Bazı Hususlara Etkisi Üzerine Marife 2003 c. 3 sy. 3  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Araisü'l-Kur'an'da Yaratılış Kıssası Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu Bursa

2009

 
  Kelami Tartışmalar Bağlamında Molla Fenari'de Esma-i Hüsna Uluslararası Molla Fenari Sempozyumu Bursa

2009

 
  İbn Hazm'ın Nübüvvet Anlayışı Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu Bursa

2007