Şener Şahin, Doç. Dr.( Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail shenersahin@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60201 
----
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1994

Corci Zeydan`ın Tarihi Romancılığı ve Osmanlı İnkılabı Adlı Romanı Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1999

Emin er-Reyhani ve Mehcer Edebiyatı'ndaki Yeri Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 2005
 

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  Nevâdir Kültüründe “Sakîl” Motifi ve Bir Sakîl Düşmanı: el-A’meş Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010 c. 19 sy. 2 s. 121-153 Link