Salih Pay, Prof. Dr.( İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail salihpay@uludag.edu.tr  Telefon 2431066 - 60215 
----
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü1982

1069-1070/1659-1660 Tarihli Bursa Şer'iyye Sicili (Analiz ve Değerlendirme) Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1987

Bursa İvaz Paşa Külliyesi Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1996
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Kuruluşundan Günümüze Yeşil Külliyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2010  
  Bursa İvaz Paşa Külliyesi Eğitsan Yayınları 1996  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Bölüm Sayfaları    
  Bilal Kemikli Bursa Ulucami Ulucami Çevresindeki Han, Çarşı, Mezar ve Medreseler 2012 ss. 103-111.  
  Bursa’nın Tarihi Mahalleleri – II Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil Bursa Yeşil Câmi-i Şerif Vakfiyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2011 ss. 88-93.  
  Bursa’nın Tarihi Mahalleleri – II Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil Bursa Yeşil Camii Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2011 ss. 106-115.  
  Bursa’nın Tarihi Mahalleleri – II Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil Yeşil Türbe Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2011 ss. 122-129.  
  Bursa’nın Tarihi Mahalleleri – II Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil Yeşil Manzumesi’nin Mimarı Hacı İvaz Paşa Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2011 ss. 250-255.  
  Mustafa KARA Bursa’da Dinî Kültür Bursa Türbeleri, Suları ve Kaplıcaları Etrafında Oluşan Bazı Halk İnançları Emin Yayınları 2011 ss. 429-456  
  Neslihan Dostoğlu - Necmi Gürsakal - Hasan Basri Öcalan - Aziz Elbas Çarşının Öyküsü Bursa, Bursa İvaz Paşa Külliyesi Bursa Araştırmaları Merkezi 2010 ss. 345-354.  
  İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi Kılık ve Kıyafet 2006 s. 385-387  
  İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi İnsan İlişkileri 2006 s. 387-390  
  İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi Moda Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006 s. 385-395  
  İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi Tüketim ve Gösteriş Ahlakı 2006 ss 392-395  
   
             

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  1. “Muhammed İkbal ve Ecdadın Varoluş Mücadelesi”, Boyun Eğmeyen Ateşin Dili Muhammed İkbal HECE Aylık Edebiyat Dergisi 2013 sy. 193 ss. 277-290  
  Bursa İvaz Paşa Külliyesi Bursa Araştırmaları Dergisi 2010 s. 345-354  
  Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 279-297  
  Kırgızistan’da Bir Din Eğitim-Öğretim Kurumu: Medreseler (Doç.Dr. M.Akif Kılavuz ile birlikte) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 247-278  
  Oş İlahiyat Fakültesi ve Öğrencileri Üzerine Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 1 s. 109-156  
  Kırgızistan: Dinlerin Müsabaka Alanı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 233-252  
  Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 253-283  
  Bursa Kaplıcaları Etrafında Oluşan Bazı Menkıbe ve Halk İnanışları Bursa'da Yaşam 2008 s. 98-100  
  Mimar ve Mühendis Bir Devlet Adamı (Sahibu’s-Seyf ve’l-Kalem ve’l-Hisab) Hacı İvaz Paşa Bursa Araştırmaları Dergisi 2006 sy. 13 s. 12-15  
  İvaz Paşa'nın Bursa Vakfiyesi Gümüşlü'den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa 2003 s. 123-137  
  Klasik Dönem Osmanlı Külliyelerinde Personel Sistemi Türkler 2002 c. 10 s. 491-507  
  Bursa Kadı Defterleri Ve Önemi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 2 s. 67-74  
  Osmanlı Külliyelerinde Yönetim (Bursa İvaz Paşa Külliyesi Örneği) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2000 c. 9 sy. 9 s. 325-338  
  Bursa İvaz Paşa Medresesi Müderrisleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1999 c. 8 sy. 8 s. 247-264  
  Baş Mimar Hacı İvaz Paşa Bir Masaldı Bursa 1996 s. 177-187  
               

* Makale Çevirisi
    Yazar Adı     Makale Adı     Dergi     Yayın Yılı      Cilt     Sayı     Sayfa     Link    
  R.C. Jennings Gazi Tezi Üzerine Bazı Düşünceler Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1998 c. 7 sy. 7 s. 661-671 Link  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Osmanlı Çeşmeleri Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi Bursa

2013

 
  “Osman Gazi Vakfının Muhasebe Kayıtları”, Orhan Gazi ve Dönemi, Bursa

2011

 
  Tarihte Bursa Suları Etrafında Oluşan Bazı Menkıbe ve Halk İnançları 2. Bursa Sempozyumu Bursa

2010

 
  Osmanlılarda Ulema-Siyaset İlişkisi: Molla Fenarî ve İvaz Paşa Örneği (Dr. İlhami Oruçoğlu ile birlikte) Uluslar arası Molla Fenari Sempozyumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa

2009

 
  Kentleşmeye Katkıları Bakımından Yeşil Külliyesi Bursa Şehrinin Gelişmesi ve Kentsel Planlama Kültürü Sempozyumu Bursa

2008

 
  Türk Cumhuriyetleri İle Türk Ve Akraba Topluluklarındaki İlahiyat Fakültelerine Dair Bir Değerlendirme (Oş İlahiyat Fakültesi Örneği) Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu Kırgızistan

2007

 
  Osmanlı Toplumuna Etkileri Bakımından Kuruluş Dönemi Osmanlı Külliyeleri Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu Bursa

2005

 
  Sultaniye İmareti (Birimleri - Fonksiyonları - İşleyişi Bursa Halk Kültürü II.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bursa

2005

 
  Bursa’da Türbe Kültürü Bursa Halk Kültürü I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bursa

2002

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı      Bilim Dalı     Program      Yarıyılı      Zorunlu / Seçmeli      Kredi    
  Osmanlı Devleti ve Diğer Müslüman Devletler İslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  İslâm Dünyasında Bağımsızlık Hareketleri İslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Osmanlı Devletinin Kuruluşu İslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 3 Kredi  
  Sömürge Döneminde İslâm Dünyası İslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 3 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl     
  Orazsahedov, Abdullah Büreyde b. Husayb el-Eslemi Yüksek Lisans 2012  
  Cengiz, Abdullah İslam Dünyasında Haçlılarla Mücadelede Siyasi Düşünce (1096-1187) Yüksek Lisans 2012  
  Ristemov, Asan Bir Osmanlı Nahiyesi: Nevrokop (1839-1913) Yüksek Lisans 2012  
  Osmani, Mead XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Niş Sancağı Yüksek Lisans 2011  
  Taştan, İbrahim II. Meşrutiyet Döneminde Orhaneli (Bursa Mahkeme Defterlerine Göre) Yüksek Lisans 2010  
  Asani, Eljesa Makedonya Medreseleri ve İsabey Medresesi Yüksek Lisans 2010  
  Arslan, Nur Gül Aile Yaşamının Konut Mimarisine Yansımaları (1855-1945 Bursa Örneği) Yüksek Lisans 2009  
  Balkaner, Sami Filibe’deki Camilere Yapılan Harcamalar (1302/1884) Yüksek Lisans 2008  
  Canlı, Abdülkadir A 151 No'lu Mahkeme Siciline Göre 1593 Yılında Bursa Yüksek Lisans 2006  
  Canlı, Abdulkadir A 151 Nolu Mahkeme Siciline Göre 1593 Yılında Bursa Yüksek Lisans 2006  
  Yıldız, Haluk B 176/393 Numaralı Bursa Mahkeme Defteri (Metin ve Analiz) Yüksek Lisans 2001  
  Yılmaz, Ahmet B 240 Numaralı Bursa Mahkeme Defteri Yüksek Lisans 2001  
  Bayazıt, Ali Osmanlı-Bizans Münasebetleri (1402-1451) Yüksek Lisans 2001