Hayati Hökelekli, Prof. Dr.( Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail hayatihokelekli@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60351 
----
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü1975

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1983
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı     Sayfa    
  Değerler Psikolojisi ve Eğitimi Timaş Yayıncılık 2011 s. 360  
  Kur’ân ve Toplumsal Ahlak.(Edt. Enver Uysal ile birlikte) Kurav Yayınları 2011 s. 264  
  Din Psikolojisi Anadolu Üniversitesi Yayınları 2010  
  Din Psikolojisine Giriş DEM Yayınları 2010  
  İslam Psikolojisi Yazıları DEM Yayınları 2009  
  Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din DEM Yayınları 2009  
  Psikolojiye Giriş Düşünce Kitabevi 2008 242  
  Ölüm, Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din DEM Yayınları 2008 176  
  Değerler ve Eğitimi (Uluslararası Sempozyum Kitabı) (R.Kaymakcan ve diğ ile edt.) 2007 867 s.  
  Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi Ankara Okulu Yayınları 2006 611 s.  
  Dindarlık Olgusu Kurav Yayınları 2006 357 s.  
  İslam’a Giriş, Gençliğin İslam Bilgisi,(Edt ve Bölüm yaz.) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006 455 s.  
  Din ve Ahlâk Eğitim-Öğretimine Yeni Yaklaşımlar (H.Ayhan ve diğ.birlikte) DEM Yayınları 2004 240 s.  
  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II Ensar Neşriyat 2003 447 s.  
  Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi Ankara Okulu Yayınları 2002 611 s.  
  Din Psikolojisi Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 1993 368 s.  
         

* Editörlük
    Kitap Adı     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı    
  Değerler ve Eğitimi (Uluslararası Sempozyum Kitabı) (Recep Kaymakcan ve diğerleri ile birlikte) İstanbul 2007  
  Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi İstanbul Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları 2006  
  Dindarlık Olgusu Bursa Kurav Yayınları 2006  
  İslam’a Giriş (Gençliğin İslam Bilgisi) Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006  
  Din ve Ahlâk Eğitim-Öğretimine Yeni Yaklaşımlar (Halis Ayhan ve diğerleriyle birlikte) İstanbul DEM Yayınları 2004  
  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II İstanbul Ensar Neşriyat 2003  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı     Bölüm Sayfaları    
  Din Psikolojisi Dini ve Manevi Tecrübe Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınevi 2012 6  
             

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  Allah Sevgisi, Kalp Eğitimi ve Tasavvuf” (edt.) A.Şakir Ergin, Yozgatlı Şeyhzade Ahmet Efendi (K.S.) -10.Yıl Armağanı Seçil Ofset 2013 sy. 99 s.31-35.  
  Çeşitli Değişkenler Açısından Ölüm Ötesi İle İlgili İnanç ve Tutumlar Din ve Hayat 2012 sy. 16 s.108-114.  
  Değerler Eğitimi Safir Aktüel 2012 sy. 2 s.78-79  
  Halkımızın Mevlid Merasimine İlgisi ve Sevgisi Yeni Dünya Dergisi 2012 sy. 222 s.70-74  
  Religion, religıoiıty, and research in psychology of religion in turkey: an assessment of locality and universality problem Ilahiyat Studies Copyright © Bursa İlahiyat Foundation 2012 sy. 2 s.223-245  
  Namus Yeni Ümit Dergisi 2011 s.94 s.10- 13  
  Namus Yeni Ümit Dergisi 2011 s.94 s.10- 13  
  Gökyüzünden yeryüzüne yayılan bir değer: Merhamet ve Eğitimi Diyanet Dergisi 2011 sy. 244 s. 13-17  
  Modern Eğitimde Yeni Bir Paradigma: Değerler Eğitimi Eğitime Bakış Dergisi 2010 s. 4-10  
  Günümüz Gençliğinin Kimlik ve Anlam Sorunu Diyanet Dergisi 2010 sy. 233 s. 4-7  
  Mevlitle İlgili İnanç ve Tutumlar (Edt.Bilal Kemikli-Osman Çetin) Mevlid ve Süleyman Çelebi 2010 s.358-388  
  Güç İsteği, Siyaset ve Değer İlişkisi Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2009 sy. 5 s.24-30  
  Adalet Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2009 sy. 5 s.132-138  
  Zübde-i Alem TDV-İstanbul Müftülüğü Dergisi 2009 sy. 1 s.62-66  
  Gençlikte Yabancılaşma ve Aileye Düşen Görevler Eğitim Yazıları 2008 c. 9 sy. 13 s.51-61  
  Eğitim ve Edeb İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2008 sy. 4 s.30-35  
  Merhamet Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2008 sy. 4 s.78-85.  
  Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2007 sy. 1 s.69-75  
  Tevazu (Alçakgönüllülük) Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2007 sy. 2 s.114-119  
  Nefis Terbiyesi ve Allah Sevgisi Yozgat Gündem 2007 s.30-34  
  Değer Odaklı Eğitim Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni 2006 s.50-55  
  Günümüz İletişim Teknikleri ve Dinî İletişim Diyanet İlmî Dergi 2006 c. 42 sy. 1 s.41-58  
  Gençlik ve Popüler Kültür Diyanet Dergisi 2006 s. 191 s.37-39  
  Din, Değerler ve Eğitim Düşünce Dergisi 2006 sy. 3 s.46-56  
  İslam Geleneğinde Psikoloji Kültürü İslami Araştırmalar Dergisi 2006 c. 19 s.410-421  
  Gençlerin Din Değiştirip Hıristiyan Olmasında Etkili Olan Psiko-Sosyal Etkenler (Celal Çayır ile birlikte) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 1 s.23-46  
  Din Hizmetlerinde Yöntemle İlgili Sorunlar Diyanet İlmî Dergi 2005 c. 41 sy. 3 s.93-104  
  Aile Psikolojisi ve Aile İçi İletişim Diyanet İlmî Dergi 2004 c.40 sy. 2 s.41-60  
  Psiko-sosyal Açıdan Haksız Kazanç Yönelimi Diyanet Dergisi 2004 sy. 163 s.5-7  
  Gençlik ve Din, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi içinde Ankara Okulu Yayınları 2002 s.11-29  
  Günümüzde Kur’an’a Yönelişin Problemleri Fecre Doğru Aylık Düşünce Dergisi 1998 sy. 30 s.22-28  
  Ölümle İlgili Tutumların Dinî Davranışla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (I) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1992 c. 4 sy. 4 s.57-85  
  Ölümle İlgili Tutumların Dinî Davranışla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma(II)-Yorumlar Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1992 c. 4 sy. 4 s.87-98  
  Ölümle İlgili Tutumlar ve Dini Davranış İslami Araştırmalar 1991 c. 5 sy. 2 s.83-91  
  Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1991 c. 2 sy. 3 s.151-165  
  Ergenlik Döneminde Dini Şüpheler MEGSB Din Öğretimi Dergisi 1988 sy. 14 s.73-83  
  Ergenlerin Sosyal İlişki ve İlgilerine Din Eğitiminin Etkisi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1987 c. 2 s.43-58  
  Ergenlik Çağı Davranışlarına Din Eğitiminin Etkisi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1986 c. 1 s.35-51  
  Gençlikte Kendi Kendini Eğitme Milli Kültür Dergisi 1986 sy. 53 s.8-12  
  Dini Kişiliğin Kuruluşunda İradenin Rolü Diyanet Dergisi 1985 c. 21 sy. 2 s. 16-28  
  Gençlik ve Din İhtiyacı Milli Kültür Dergisi 1985 sy. 50  
  İnanç ve Mezhep Farklılıklarının Psikolojik ve Kültürel Temelleri Diyanet Dergisi 1984 c. 20 sy. 3 s.24-34  
  Dini Telkin ve Tebliğde Psikolojik Esaslar Diyanet Dergisi 1983 c. 19 sy. 1 s.27-39  
  Din Psikolojisi Açısından Şeyh-Mürit İlişkileri ve Yunus Emre-Tapduk Emre Hareket Dergisi 1981 c. 23 s. 36-49  
  The psychological and social cause wich have effect on Turkish people in the process of conversion to Christianity”(Celal Çayır ile ortaklaşa) Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies s.469-480  
               

* Makale Çevirisi
    Yazar Adı     Makale Adı     Dergi     Yayın Yılı     Cilt     Sayı     Sayfa     Link    
  Ateizm'in Psikolojisi (A. Vergote'den çeviri) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1991 c. 3 Link  
  Batı'da İslam'ı Seçenler (L.Rocher'den çeviri) T. Yazarlar Birliği T. Kültür ve Sanat Yıllığı 1989  
  Batıda Din Psikolojisi Çalışmaları (AGodin'den çeviri) Hareket Dergisi 1979 sy. 6  
  Ergenlik Çağı Gençlerinde Dini Gelişme (A.Gruber'den çeviri) Hareket Dergisi 1979 sy. 9  
                 

* Ansiklopedi Maddesi
    Madde Adı     Ansiklopedi     Ansiklopedi Editörü     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı     Cilt     Sayfa    
  Din Psikolojisi Felsefe Ansiklopedisi Ahmet Cevizci Ankara Ebabil Yayınları 2006 c. 4 s.467-473  
  Kıskançlık TDV İslam Ansiklopedisi 2002 c. 25  
  İsrtircâ TDV İslam Ansiklopedisi 2001 c. 23  
  İdrak TDV İslam Ansiklopedisi 2000 c. 21  
  İntihar TDV İslam Ansiklopedisi 2000 c. 22  
  İnzâr TDV İslam Ansiklopedisi 2000 c. 22  
  İrade TDV İslam Ansiklopedisi 2000 c. 22  
  Irz TDV İslam Ansiklopedisi 1999 c. 19  
  İbadet TDV İslam Ansiklopedisi 1999 c. 19  
  Hads TDV İslam Ansiklopedisi 1996 c. 13  
  Enaniyet TDV İslam Ansiklopedisi 1995 c. 11  
  Fıtrat TDV İslam Ansiklopedisi 1995 c. 12  
  Aşk İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlan 1994 c. 1 s. 179-180.  
  Duyu TDV İslam Ansiklopedisi 1994 c. 10  
  Hafıza TDV İslam Ansiklopedisi 1994 c. 10  
  Hiss-i Müşterek TDV İslam Ansiklopedisi 1994 c. 10  
  Vicdan İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi 1994 c. 4  
  Cinsiyet TDV İslam Ansiklopedisi 1993 c. 7  
  Çocuk TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1993 c. 7  
  Cinsiyet İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlan s.346-348  
  Çocuk İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlan c. 1 s.370-373  
  Eğitim-Öğretim İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 1 s. 446-449  
  Elem İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 1 s.462-463  
  Enaniyet İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 1 s. 477  
  Fıtrat İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 2 s. 44-45  
  Garize İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 2 s. 71-72  
  Gıpta İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 2 s.80  
  İnsan İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 2 s. 405-407  
  İntikam İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 2 s.410-411  
  İşkence İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 2 s.478-480  
  Mizaç İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 3 s.247-248  
  Müsâmaha İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 3 s. 392-394  
  Müstehcen İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 3 s. 394-395  
  Nasihat İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 3 s.449-450  
  Nefis İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 3 s. 464-466  
  Şahsiyet TDV İslam Ansiklopedisi c. 36  
  Taassup İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s. 221-222  
  Tebrik İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s.307  
  Tefrika İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s.316-318  
  Tesânüd İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s.343-344  
  Vaaz İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s.412-413  
  Vahiy İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s.424-429  
  Vesvese İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s.458-459  
  Yas İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s. 475-477  
  Yeis İslam’da İnanç-İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi c. 4 s. 478  
  Şahsiyet TDV İslam Ansiklopedisi c. 38  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl    
  Kur’ân’ın Eğitime Getirdiği Değerler ve Hedefler X.Kur’ân Sempozyumu Ankara

2008

 
  Müslüman ve Öteki: Farklı Dini Grupların Birbirini Algılama Biçimi Tartışmalı İlmi Toplantı İstanbul

2007

 
  Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri (Dr.Turgay Gündüz ile ortaklaşa bildiri) Değerler Eğitimi Merkezi Uluslararası Sempozyumu İstanbul

2007

 
  Dini Hayatın Bütünlüğü Açısından İslam’da Ahiret İnancı İlahiyat Fakülteleri Eğitim Öğretim Koordinasyon Toplantısı Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sivas

2007

 
  Misyonerlik Faaliyetleri ve Gençlerimiz Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri

2004

 
  Üstün Yetenekli Çocukların Karakter Özellikleri ve Değerler Eğitimi (Dr Turgay Gündüz ile Ortak Bildiri) I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi İstanbul

2004

 
  Gayba İmanın Psiko-Sosyal Sonuçları Kur’an ve Tefsir Araştırmaları V İstanbul

2003

 
  İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Kişilik Yapısı İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) Bursa

2003

 
  Çocuk’ta Ahlak Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi İstanbul

1998

 
  Hz. Peygamberin Çocuk ve Gençlere Yaklaşımı Hz.Muhammed ve Gençlik Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara

1995

 
  İslam’ın İnsan Görüşü Işığında İnsan Hakları İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara

1995

 
  Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Bazı Temel Meseleler Günümüz Din Bilimleri ve Problemleri Sempozyumu Samsun

1989

 
  Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Bazı Temel Meseleler Günümüz Din Bilimleri ve Problemleri Sempozyumu Samsun

1989

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı     Bilim Dalı     Program     Yarıyılı     Zorunlu / Seçmeli     Kredi    
  Çocukluk ve Ergenlikte Din Din Psikolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Psikanaliz ve Din Din Psikolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Dini Gelişim Teorileri Din Psikolojisi Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Kişilik ve Din Din Psikolojisi Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Din Bilimlerine Giriş Din Psikolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Zorunlu 2 Kredi  
  Din Psikolojisinde Yöntem ve Kaynaklar Din Psikolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 3 Kredi  
  Dini Tecrübe ve Dini Davranış Din Psikolojisi Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 3 Kredi  
  Kişilik Teorileri Din Psikolojisi Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 3 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl    
  Koç, Mustafa Yetişkinlik Döneminde Dindarlık ile Benlik Kavramı Doktora 2008  
  Kımter, Nurten Benlik Saygısı ve Dindarlık İlişkisi Doktora 2008  
  Yağcı, Hanife Yıldız Saplantılı Dini Davranışlar Yüksek Lisans 2006  
  Arıcı, Asude Ergenlerde Dini Başaçıkma Yöntemi Olarak Dua Yüksek Lisans 2005  
  Erman, Esra Mistik Dindarlarda Benlik Kontrolü (Self-Control) ve Ahlaki Güç Yüksek Lisans 2005  
  Eşer, Hatice Üniversite Öğrencilerinde Dinî İnanç ve Benlik Saygısı İlişkisi Yüksek Lisans 2005  
  Göcen, Güllüşah Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Geliştirme ile İlişkisi Yüksek Lisans 2005  
  Küçükalp, Emine Ahlâki Yargı Gelişimi ve Dindarlık Arasındaki İlişki Yüksek Lisans 2004  
  Tüfekçi, Çiğdem Transpersonel Psikolojiye Göre Bilinçlilik Aşamaları ve Dini Tecrübe Yüksek Lisans 2004  
  Sayın, Esma Namazın Karakter Gelişimi Üzerine Etkisi Yüksek Lisans 2003  
  Topuz, İlhan Dinî Gelişim Seviyeleri İle Dinî Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Doktora 2003  
  Aslan, Nebile Kur’an-ı Kerim’le İlgili İnanç ve Tutumlar Doktora 2002  
  Ayyıldız, Osman Şeyh-Mürid İlişkilerindeki Psikolojik Süreçlerin Analizi Yüksek Lisans 2002  
  Çevik, Şükran Ergenlerde Ölüm Düşüncesi ve Ölüm Ötesiyle İlgili Dini İnançlar Yüksek Lisans 2002  
  Kayacan, Murat Dini Gruplara Giriş ve Çıkış Motivleri (DiniGruplara Giren Bireyler Üzerinde Sosyal Psikolojik Bir Araştırma) Yüksek Lisans 2002  
  Koç, Mustafa Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Yüksek Lisans 2002  
  Albayrak, Ahmet Muhammed İkbal’in Kişilik Yapısı ve Öngördüğü İnsan Modeli Doktora 2001  
  Ekşi, Halil Başaçıkma, Dini Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Deneme Yüksek Lisans 2001  
  Bahadır, Abdülkerim Hayatın Anlam Kazanmasında Psiko-Sosyal Faktörler ve Din Doktora 1999  
  Gürses, İbrahim Çağdaş Kişilik Teorileri ve İslami Kişilik Modelinin Karşılaştırılması (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Sosyal Psikolojik Bir Araştırma) Doktora 1999  
  Gürsu, Orhan Günümüzde Tasavvuf Yoluyla İslam’a Yönelişin Sosyo-Psikolojik Analizi Yüksek Lisans 1999  
  Bayzan, Ali Rıza Çağdaş Psikoterapi Ekolleri Açısından Tasavvufi Bilinç Yapılanmasının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans 1998  
  Özgül, Sabri Engellenme Durumları ve Tabiat Üstü Yüklemeler Arasındaki İlişkiler Yüksek Lisans 1998  
  Ünal, Nurten Dini İnanç İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Yüksek Lisans 1998  
  Doğan, Mebrure Dua’nın Psikolojik ve Psikoterapik Etkileri Yüksek Lisans 1997  
  Hayta, Beyhan İbn Haldun’da Kişilik Teorisi (Sosyal Bir Psikolojik Yaklaşım) Yüksek Lisans 1996  
  Türkmen, Mehmet Mistik Dindarlarda Karakter Yapısı Yüksek Lisans 1996  
  Yılmaz, Rahime Dini Gelişimde Cinsiyet Farkları Yüksek Lisans 1996  
  Albayrak, Ahmet Ergenlerin Dini Gelişiminde Korku ve Sevgi Motiflerinin Etkinliği Yüksek Lisans 1995  
  Karaton, Leman Yüksel Üniversiteli Öğrencilerde Cinsel Ahlak İle Dini Bilinç ve Tutumların İlişkisi Yüksek Lisans 1995  
  Bahadır, Abdülkerim Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler Yüksek Lisans 1994  
  Hayta, Akif Psiko-Sosyal Uyum ve Dini Pratikler Yüksek Lisans 1994  
  Kula, M. Naci Kimlik ve Din (Ergenler Üzerine Bir Araştırma) Doktora 1993  
  Aslan, Nebile Dini İman, Suç ve Tevbe İlişkisi Yüksek Lisans 1992  
  Gürses, İbrahim Elmalılı Tefsirinde Psikoloji Konuları Yüksek Lisans 1990  
  Kula, M. Naci Ergenlerde Kimlik Bunalımı ve Din Eğitiminin Etkisi Yüksek Lisans 1987